Zvyšování výkonu motoru

Před předložením požadavku na zvýšení výkonu motoru je třeba především jasně definovat, čeho a v jaké míře chceme dosáhnout. Při mírném zvýšení výkonu motoru se jeho charakteristiky zásadní způsobem nemění. Zcela jiná situace nastává, je-li požadováno zvýšení výkonu o 50% či 100%. V takovém případě již jde o rozsáhlou rekonstrukci motoru spojenou se zvýšením otáček a změnou průběhu kroutícího momentu. Také je třeba zdůraznit, že výrazné zvýšení výkonu motoru neprospívá jeho životnosti. Proto také není vhodné upravovat motory ve špatném mechanickém stavu.

V čem úpravy spočívají?
U motorů s nízkým kompresním poměrem se snažíme kompresní poměr zvýšit. Většinou toho dosáhneme snížením válce a hlavu válců nebo písty upravujeme tak, aby nedošlo ke kontaktu pístu s ventily. Snižování hlavy válce obvykle nepřipadá v úvahu, neboť půdorys spalovacího prostoru má témeř vždy menší plochu, než je plocha kruhu určeného průměrem válce a výšková korekce na hlavě válce by byla větší než na válci. Dále připadá v úvahu zvětšení vrtání válce a zvětšení zdvihu pístu. Někdy lze stávající válec převrtat, jindy je nutno vyrobit nový. Vždy to vede k použití nového, obyčejně kovaného pístu většího průměru. Zvětšení zdvihu je snadné u lisovaných klikovek. Tam obvykle stačí přímý klikový čep nahradit čepem excentrickým. Je samozřejmé, že u všech těchto kroků existují konstrukční omezení. Obvykle také dojde k použití jiné ojnice, popř. k výrobě zcela nové ojnice. Při zvyšování výkonu se nevyhneme rozsáhlejší úpravě hlavy válců. Potřebujeme jiný vačkový hřídel s větším časovým průřezem a jiným časováním. Jiný tvar vačky přináší jiná zrychlení v rozvodovém mechanizmu. Mění se ventily a většinou i ventilové pružiny, které při zvýšených otáčkách motoru musí spolehlivě ventily zavírat. Dalším důležitým úkolem je minimalizace setrvačných hmot v motoru. Jde nejen o klikový mechanizmus včetně vyvažovacích hřídelů, ale také o spojku, alternátor a případně i jiné mechanizmy. Jelikož cílem těchto úprav je zvýšení výkonu motoru, je třeba počítat i se zvýšením spotřeby. Větší výkon znamená více paliva. Proto je nutno provést úpravy v karburaci či vstřikování. Neobejdeme se také bez úprav výfukového potrubí. Úprava výfuku je velmi důležitá a jeho naladění dá mnohdy na motorové brzdě mnoho práce. Z uvedeného je patrno, že je toho dost a dost, co je nutno provést, má-li výsledek splnit naše očekávání. Nejde také o lacinou záležitost.

Tento článek má jediný cíl
Upozornit zájemce o zvýšení výkonu motoru na to, že nejde o jednoduché řešení, které je možno provést někde na koleně, bez odpovídajícího vybavení.