Kompresní poměr zážehového motoru.Detonační spalování

Zejména u starších vícekrát opravovaných a upravovaných motorů se lze občas setkat s detonačním spalováním, které je způsobeno vysokým kompresním poměrem, který vznikl neuváženými zásahy do rozměrů hlavy válců, válců, pístů, klikového hřídele a ojnic. Máme-li pocit, že se něco podobného děje i v našem motoru, nezbývá nic jiného, než změřit kompresní poměr motoru.

Především musíme spolehlivě vědět správnou hodnotu kompresního poměru danou výrobcem a když ji známe, můžeme měřit. Abychom se nedopustili chyb, uveďme, že kompresní poměr k= Vz/Vk + 1.
Vz je zdvihový objem jednoho válce a Vk je kompresní objem. Zdvihový objem vypočteme z průměru válce a zdvihu pístu (H).
Vz=0,7854 DxDxH. Dosazujeme v centimetrech a vyjde nám rozměr ccm (ml). Kompresní objem musíme změřit na složeném motoru s vyjmutou svíčkou a pístem v horní úvrati, při zavřených ventilech. K měření použijeme skleněný odměrný válec, t.zv. kalibr a nalijeme do něho 100 ml oleje. Odtud pal olej nalijeme do motoru, do poloviny délky svíčkového závitu. Teď už zbývá jen zjistit, kolik oleje jsme z kalibru přemístili do motoru. A to je hledaný kompresní objem. Měřte alespoň 2x, abyste měli jistotu, že jste měřili správně.
A nezapomeňte na správnou polohu motoru. Svíčkový otvor musí být v nejvyšším místě, aby se olej dostal do všech  míst kompresního objemu.

Příklad:
Zdvihový objem válce je 500 ml a naměřený kompresní objem je 60 ml. Kompresní poměr motoru pak je 9,33.

Pokud zjistíme, že kompresní poměr převyšuje hodnotu stanovenou výrobcem, pak můžeme problém řešit palivem s vyšším oktanovým číslem (platí zejména o motory z veteránů), nebo nezbude nic jiného, než kompresní poměr obnovit. Zapamatujte si, že detonační hoření zničí každý motor ve velmi krátkém čase.