Soudní dohry chybné práce automechaniků

Nejsem oprávněn posuzovat, jak mnozí soukromí automechanici přišli k živnostenským listům, umožňujícím jim legálně "opravovat" tak sofistikované výrobky, jakými jsou současné automobily. Skutečností však je, že kdybychom např. odstranili značky pro správné nastavení ventilového rozvodu motoru, dvě třetiny z techto opravářů by nikdy žádný motor správně nesložili. Důsledkem nedostatečné kvalifikace opravářů jsou pozdější závady, ke kterým se opravář nechce znát a které jsou často předmětem následných soudních sporů.
 
Žádný soudce však není, a snad to nikdo ani neočekává, odborníkem na opravy a technický stav motorových vozidel. Proto se k jednání soudu přibírá soudní znalec a obě strany k soudu přicházejí se svými advokáty. A protože ani tato cesta není bez rizik, táhnou se mnohé spory i řadu let. Že nic není zadarmo, snad ani nemusím zdůrazňovat. Proto neuškodí se k problematice vyslovit.
 
Často se setkávám s tendencí na straně opravářů svalovat vinu za neúspěšnou opravu na nekvalitní autodíly. I když tuto možnost připouštím, mé mnohaleté zkušenosti v oboru ukazují, že jde spíše o výjimky. Chyba nebývá v dílech (a to ani v neoriginálních), ale je většinou na straně opraváře. Zejména univerzální opraváři, kteří se pouštějí do opravy jakéhokoliv vozu, mnoho úspěchů neslaví, zato jsou častými účastníky soudních sporů.
 
A musím spustit střelbu i do vlastních řad. Je, bohužel, řada znalců, kteří vypracovávají ročně více posudků, než kolik má rok dnů. Existují i takoví, kteří jsou odborníky skoro ve všem a žíjí v představě, že ke všemu mohou podávat posudky. Obvykle tomu tak není a jejich posudky podle toho vypadají. Kvalita znalce, resp. jeho posudku, přitom významně spolurozhoduje o tom, zda soudce rozhodne při prvním jednání, či zda musí přibrat další znalce, aby si ve věci udělal jasno. Snad nemusím zdůrazňovat, že délce sporu jsou úměrné i náklady (soudní poplatky, znalci, advokáti), které nakonec někdo zaplatí.
 
Jak již bylo řečeno, účastníky soudního řízení jsou i advokáti. Projednávané technické problematice nerozumějí a zájem o věc jen předstírají. Svoji účast na jednáních mají dobře zaplacenou, a proto nespěchají. Očekávat od nich iniciativu, která by soudní jednání urychlila, je nedůvodné.
 
Jak by měl poškozený postupovat?
Je v zájmu poškozeného, dříve než se obrátí na soud, vyhledat specialistu na opravy a technický stav vozidel. Ten by měl ve svém posudku závadu přesně a průkazně zdokumentovat tak, aby technické závěry byly jednoznačné a neumožnily odpůrci žádný prostor k manévrování. Soudu tak velmi usnadní práci a poškozený má naději, že případ bude vyřízen rychle a s konečnou platností. Advokáty postaví do formální role a zabrání zbytečným platbám a cestám k soudu. I viník bude nakonec spokojen, neboť za způsobenou škodu zaplatí méně.

Znalecké posudky na chybně provedené opravy.