Opravy klikovek motocyklů

Mezi motorkáři panuje názor, že opravené klikovky nemají dlouhou životnost. Opírají se o své zkušenosti, případně o zkušenosti svých přátel, které už havárie klikovky potkala a kteří už opravu na svém motocyklu absolvovali. Nebude od věci se na problém podívat podrobněji. Hned úvodem si řekněme, že motocyklové klikovky opravovat lze a pokud je oprava provedena řádně a příčina původní havárie je spolehlivě odstraněna, pak životnost opravené klikovky je srovnatelná se životností klikovky nové.
 
Po zadření klikovky se tato vždy prohne. Prohnutí má své maximum v místě zadření a dosahuje velikosti do jednoho milimetru, někdy méně. Je-li zadřeno více čepů, má prohnutí více ohybů. Automobilové klikovky jsou masivnější a při zadření se tolik neprohýbají. Je nezbytné klikovku vyrovnat, aby při upnutí do hrotů neházela více než 0,01 mm. Při upnutí do hrotů se někdy setkáme s tím, že středící důlky jsou poškozené od stahováků. Pak je nutno klikovku měřit tak, že hlavní čepy podložíme prismatickými podložkami a centrovat podle hlavních čepů. Při broušení se klikovka stejně za hlavní čepy upíná. Když je klikovka vyrovnaná a obroušena na nestandardní průměr musí se někdy nitridovat. Před nitridaci je nutno chránit závity a také je nutno klikovku zbavit zbytkového oleje v kanálech. Umytí v benzínu nestačí, je nezbytné klikovku vysušit při teplotě 240 až 250°C po dobu nejméně tří hodin.Zbytky oleje by klikovku při nitridaci poškodily a také by nás z každé kalírny vyhnali, protože zbytky oleje poškozuji nitridační náplň. Povrchově kalené klikovky nenitridujeme. Kalená vrstva je obvykle dostatečně silná, aby snesla přebroušení. Nyni už zbývá opravit ojnici, vyrobit z vhodného materiálu ložisko, namontovat ojnici se správnou vkládací vůlí a můžeme vyjet s kvalitně opravenou klikovkou svého motocyklu.
 
Máte-li dojem, že jsem téma příliš rychle ukončil, přečtěte si ostatní informace o klikovkách na mých stránkách. Vše co potřebujete ještě k opravám klikovek vědět, tam najdete. A kdyby přece jen něco chybělo, máme telefony a e-mail.