Zásady renovace klikových hřídelí a ojnic.

Má-li být oprava klikové hřídele a ojnic úspěšná, musí být splněny tyto zásady.

1. Kliková hřídel musí být přímá.Radiální házení čepů musí být menší než 0,02 mm.(Nepoužívat plamen!)

2. Určit správný materiál náhradních ložisek. (CuPbSn, Al,SnSi,..,)

3. Obrousit opravované čepy Vkládací vůle čepu 1/1000 průměru čepu.

4. Zkontrolovat úložný průměr ložiska v ojnici. Požadovaná kruhovitost do 0.01 mm.Event. přebrousit.

5. Vyrobit nové ložisko s radiálním předpětím 0.05 mm

Nerespektování těchto zásad vede vždy k opakované poruše ložiska.