Zvyšování výkonu motoru

Před předložením požadavku na zvýšení výkonu motoru je třeba především jasně definovat, čeho a v jaké míře chceme dosáhnout. Při mírném zvýšení výkonu motoru se jeho charakteristiky zásadní způsobem nemění. Zcela jiná situace nastává, je-li požadováno zvýšení výkonu o 50% či 100%. V takovém případě již jde o rozsáhlou rekonstrukci motoru spojenou se zvýšením otáček a změnou průběhu kroutícího momentu. Také je třeba zdůraznit, že výrazné zvýšení výkonu motoru neprospívá jeho životnosti. Proto také není vhodné upravovat motory ve špatném mechanickém stavu.

V čem úpravy spočívají?
U motorů s nízkým kompresním poměrem se snažíme kompresní poměr zvýšit. Většinou toho dosáhneme snížením válce a hlavu válců nebo písty upravujeme tak, aby nedošlo ke kontaktu pístu s ventily. Snižování hlavy válce obvykle nepřipadá v úvahu, neboť půdorys spalovacího prostoru má témeř vždy menší plochu, než je plocha kruhu určeného průměrem válce a výšková korekce na hlavě válce by byla větší než na válci. Dále připadá v úvahu zvětšení vrtání válce a zvětšení zdvihu pístu. Někdy lze stávající válec převrtat, jindy je nutno vyrobit nový. Vždy to vede k použití nového, obyčejně kovaného pístu většího průměru. Zvětšení zdvihu je snadné u lisovaných klikovek. Tam obvykle stačí přímý klikový čep nahradit čepem excentrickým. Je samozřejmé, že u všech těchto kroků existují konstrukční omezení. Obvykle